..20 - Cijene metala prema LME (€/t)

Cu: €/t

Al: €/t

Arhiva cijena metala

DatumAlCu